GenZ Tập SEO cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và sử dụng thông tin của bạn một cách có trách nhiệm. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

Sử dụng thông tin

GenZ Tập SEO sử dụng thông tin của bạn một cách hiệu quả và có trách nhiệm để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin

GenZ Tập SEO thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

Chia sẻ thông tin

GenZ Tập SEO không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với các bên thứ ba cho mục đích nghiên cứu hoặc tiếp thị.

Quyền lực người dùng

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa thông tin cá nhân của bạn và yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị.

Sửa đổi chính sách

GenZ Tập SEO có thể cập nhật Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

Luôn hướng đến việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn, GenZ Tập SEO cam kết sử dụng thông tin của bạn một cách có trách nhiệm và minh bạch.